Merchant Terms & Conditions

Online Satış Ortağı Kuralları

Kaspersky Lab, herhangi bir bireye veya tüzel kişiye (Online Satış Ortağı), Online Satış Ortağının burada bahsi geçen Kaspersky Online Satış Ortağı Programı Kurallarını ve İlkelerini (Kurallar ve İlkeler) kabul etmesi koşuluyla Kaspersky Online Satış Ortağı Programı'na (Program) katılma yetkisi vermeye hazırdır. Kaspersky Online Satış Ortağı Programı, Online Satış Ortağı Ağı ile birlikte çalışan; Kaspersky çevrimiçi mağazalarına trafik oluşturmayı ve Online Satış Ortağının satış sonuçlarına göre komisyon almasını hedefleyen bir Program'dır.

Bu Program'a katılan ve herhangi bir Kaspersky Lab içeriğini kullanan Online Satış Ortağı, Kurallar ve İlkeler'in şartlarını ve koşullarını kabul etmiş olur.

Bu Program'a katılan Online Satış Ortağı aşağıdaki şartları kabul eder:

Kaspersky Lab ile Online Satış Ortağı arasındaki ilişki özel değildir.
Bu anlaşmanın hükümleri altında gerçekleştirilen tüm aktiviteler için geçerli olmak üzere, yürürlükteki tüm yabancı, federal, eyalete ilişkin veya yerel yasalara ve düzenlemelere uyulmalıdır.
URL hırsızlığına kalkışılamaz veya yanlış yazılmış bir etki alanına sahip olunamaz. Etki alanı adları, "kaspersky" veya "kasperskylabs" ifadelerini veya yanlış yazılmış biçimlerini içeremez. Etki alanlarının yanlış yazılmasıyla kastedilen; eksik karakterler olması, ek karakterler olması, karakter sıralarının yanlış olması ve yanlış tuşa basılmasıdır. Örn. www.kapersky.co.uk vb.
Kaspersky Lab ticari markası veya kayıtlı ticari markası içeren bir etki alanına sahip olunamaz. "Kaspersky" kayıtlı ticari markasını içeren etki alanlarının kullanılması kesinlikle yasaktır.
Bakım aşamasında olan ve herhangi bir şekilde hata veren veya hataya neden olan siteler ile otomatik yönlendirmeye sahip kapıyolu sayfaları, siteler veya sayfalar kullanılamaz.
Şu türde içeriğe sahip olan veya böyle bir içeriği tanıtan bir internet sitesi çalıştırılmamalı veya kullanılmamalı ya da bu tür bir internet sitesinin bağlantısı e-posta ile gönderilmemelidir: hakaret içeren, onur kırıcı, müstehcen, kötü amaçlı, şiddet içeren, yobaz, nefret içerikli, yasa dışı, şifre kırma özellikli, korsanlık amaçlı, marka karşıtı mesaj veren veya yasa dışı mal ya da hizmet sunan.
Kaspersky Lab'in ticari marka, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet ölçütlerine ve gerekliliklerine uyulmalıdır.
Kaspersky Lab'in, gelecekte geliştirilebilecek tüm mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm Kaspersky Lab içeriğindeki hak, unvan ve menfaatin tümünün sahibi olduğu ve bunları saklı tutacağı kabul edilmelidir. Kaspersky Lab içeriğinin kullanımı özel olarak Kaspersky Lab'in yararınadır ve bu nedenle Online Satış Ortağı Kaspersky Lab içeriğinin kullanımıyla ilgili herhangi bir hakka sahip değildir.
Kopya siteler veya Online Satış Ortağı'lar tarafından kullanılmasına açıkça izin verilmiş olan içerik ve görüntüler hariç herhangi bir Kaspersky Lab internet sitesindeki hiçbir içerik veya görüntü kullanılamaz. Söz konusu Online Satış Ortağı Kaspersky Lab'in Online Satış Ortağı'lara sunduğu bağlantıları ve/veya başlık reklamlarını yalnızca sunulan biçimde kullanabilir. Bu tür bağlantılar ve/veya başlık reklamları, bu belgede sözü edilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla, Online Satış Ortağı tarafından Online Satış Ortağının internet sitesinde istediği konuma yerleştirebilir. Online Satış Ortakları programa kreatif öğeler/logolar gömmemeli, online satış ortağı ağı arabiriminde sağlanan öğeleri kullanmalıdır.
Kaspersky Lab ürünleri, spam veya istenmeyen ticari e-postalar ile tanıtılamaz. Söz konusu Online Satış Ortağı şu hükümleri ibraz ve garanti eder:
(a) bir e-posta listesindeki her alıcı, Online Satış Ortağı'tan e-posta almayı onaylamıştır;
(b) Kaspersky Lab istediğinde, Online Satış Ortağı Kaspersky Lab ürünlerinin tanıtılması için kullanılan mevcut tüm posta listelerindeki tüm alıcıların doğrulanmış onay durumlarını hemen sağlayacaktır;
(c) Online Satış Ortağı tarafından gönderilen her bir e-posta, alıcılar için, gelecekte e-posta almaktan vazgeçilmesine yönelik net talimatlar içerecektir. Söz konusu Online Satış Ortağı "Kimden" adres satırında Kaspersky marka adı veya yanlış yazılmış biçimi kullanılamaz. Tüm Online Satış Ortağı e-posta yazışmalarında Online Satış Ortağının e-posta adresleri bulunmalıdır.
Sahtekarlık yapılamaz veya sahte işlemler gerçekleştirilemez.
Kaspersky Lab ürünleri, reklam yazılımları veya kötü amaçlı yazılımlar ile tanıtılamaz. Parazitlerin (yasal Online Satış Ortaklarıdan trafik çalan programlar) kullanılması kesinlikle yasaktır.
Kaspersky, Kaspersky Lab'den veya temsilcisinden onay alınmadan, müşteri tarafından indirilen ve satış yolculuğunu kesintiye uğratan uygulamalar yoluyla tanıtılamaz. Buna, indirim sunan veya geri ödemelerin yapıldığı tüccar internet sitesini açtığında kullanıcıyı uyaran indirim yakalama araçları örnektir. Eğer Online Satış Ortağı uygulamanın kabul edilebilir olup olmadığı konusunda şüphe duyuyorsa Kaspersky Lab'e veya temsilcisine başvurmalıdır.
"Kaspersky Lab", "Kaspersky" veya benzer Kaspersky Lab markalarını veya "kaspersky" veya "kasperskylabs" ifadelerinin yanlış yazılmış biçimlerini kullanarak arama motoru trafiği elde etmeye çalışılmamalıdır. Ayrıca Online Satış Ortağı satın alınan anahtar kelimeler için görüntüleme URL'sine, yukarıda sözü edilen anahtar kelimeleri dahil etmemeyi de kabul eder. Yanlış yazılmayla kastedilen; eksik karakterler olması, ek karakterler olması, karakter sıralarının yanlış olması ve yanlış tuşa basılmasıdır. Rakiplerin marka terimlerinden kazanç girişiminde bulunmak yasaktır. Online Satış Ortakları her zaman, Kaspersky'nin kendi ödemeli arama reklamında kalmak için çaba göstermelidir.
Online Satış Ortakları yalnızca belirli bir online satış ortağı programı (aşağıdaki listeye bakın) için belirtilen ülke listesindeki arama motoru trafiğinden kazanç elde edebilir.
Resmi Kaspersky Lab internet sitesine şaşırtıcı derecede benzeyen veya üçüncü tarafların Online Satış Ortağının Kaspersky Lab veya resmi bir Kaspersky Lab ortağı olduğunu düşündürtecek bir internet sitesi kullanılamaz. Buna, Kaspersky Lab internet sayfalarından herhangi birinin kopyalanması ve görüntüsünün dondurulması dahildir. Ayrıca Online Satış Ortağı üçüncü tarafların Online Satış Ortağının Kaspersky Lab veya resmi bir Kaspersky Lab ortağı olduğunu düşündürtecek bir biçimde kendi tanıtımını yapmamayı da kabul eder.
Kaspersky Online Satış Ortağı Programı neticesiyle veya bu programla ilgili olarak Online Satış Ortağının kullanımına sunulan müşteri bilgilerinin herhangi biri veya tümüne sahip olduğu ve bunlarla ilgili münhasır haklarının olduğu kabul edilmelidir.
Kaspersky Lab, Kaspersky internet sitesinde yeni bir versiyonunu yayımlayarak Kurallar ve İlkeler üzerinde istediği zaman değişiklik yapabilir. Yeni versiyonun geçerlilik tarihini takiben Program'a katılımın devam etmesi, Online Satış Ortağının yeni versiyonu ve Kurallar ve İlkeler'in önceki biçimlerinde yapılan tüm değişiklikleri kabul etmesini teşkil eder. Kaspersky tarafından yapılan herhangi bir değişikliğin kabul edilebilir olmaması durumunda, Online Satış Ortağı bunu, Kaspersky Online Satış Ortağı Programı'ndan çıkarak onaylar.
Söz konusu Online Satış Ortağının Program'a katılımı yalnızca Kaspersky Lab'in kendi kararına bağlıdır. Kaspersky, Online Satış Ortağının Program'a katılımını on dört (14) gün öncesinden bilgilendirerek, Kaspersky Online Satış Ortağı Programı Kurallar ve İlkeleri'nin ihlal edilmesi durumunda ise hemen sonlandırabilir. Kural ihlalinin söz konusu olup olmadığına karar vermek yalnızca Kaspersky Lab'in kendi kararına bağlıdır. Ayrıca Online Satış Ortağıtağı, Online Satış Ortağının Kaspersky Lab Kaspersky Online Satış Ortağı Programı'na katılımı herhangi bir nedenle sona erdirilirse Kaspersky Lab'in, Online Satış Ortağının Program'dan çıkarılmasından kaynaklanan zarar veya hasarlardan sorumlu olmadığını da kabul eder.
Geri ödeme ve bağlılık siteleri, önce online satış ortağı ağının onayı alınmak kaydıyla Kaspersky tanıtımı yapabilir.

Makbuz/İndirim kodu siteleri, Kaspersky'nin tanıtımını yapabilir. Ancak görüntülenen teklifler veya kodlar geçerli durumda olmalıdır. Süresi geçmiş olan teklifler/kodlar net bir biçimde belirtilmelidir. Bu siteler, yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası kanun ve düzenlemelere uymalıdır.

Online satış ortağı, birden fazla Kaspersky Online Satış Ortağı Programı'na katılabilir.

Online Satış Ortakları Kaspersky Lab'in ürünlerini tanıtmak istedikleri ülke veya ülkelere bağlı olarak katılacakları programı/programları seçer. Müşterilerin yalnızca belirli bir online satış ortağı programıyla ilgili sitelerden sipariş verebileceğini anlamak kritik önem taşır. Ayrıca, Online Satış Ortakları, müşterilerin yerel para birimlerinde (Orta Doğu – AED, Afrika – ZAR, Türkiye – TRY vb.) ve dillerinde alışveriş yapmayı tercih ettiğini ve teknik destek sağlanması gerektiğini bilmelidir. Bu nedenle, farklı ülkelerden müşterileriniz varsa Kaspersky Lab – Global Programı'na katılmanız önerilir. Müşterilerinizin menşesini belirlemek mümkün değilse Kaspersky Lab – Global online satış ortağı programına katılın. Her Kaspersky Lab online satış ortağı programının özel teknik ekibi ve Online Satış Ortağı destek ekibi vardır.